Mạng lưới phân phối

Công ty Phú Quý có 2 kênh phân phối chính:
1/ Kênh hiện đại
Hơn 200 siêu thị trên toàn quốc, tiêu biểu có thể thấy là các chuổi siêu thị như Coopmart, Metro, Big C, Maximark, Citimart, Vinatex, Parkson, Lottemart......
một số Trung tâm điện máy như Nguyễn Kim, Điện máy chợ lớn
 
2/ Kênh truyền thống
gồm các cửa hàng, các chợ đầu mối như Bến Thành, Bình tây, An Đông

Chuỗi Metro
http://www.metro.com.vn/servlet/PB/menu/1098138_l30/index.html
 
Chuỗi Coopmart

http://www.co-opmart.com.vn/index3.php?lang=0&option=system&q=14&l=3

 


 
Chuỗi Big C

http://www.bigc.com.vn/index.php?o=modules&n=news&f=news&PHPSESSID=2dee6e37cf39810b9615cf5b92a365bd

Doanh số qua các năm gần đây

 

Tin tức khác

Giới thiệu công ty

Giới thiệu công ty

Xem tiếp >>